Oszlár, Petőfi út 11.

+36 49/ 540-489

ÜDVÖZÖLJÜK

OSZLÁR

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

utroja0képe aPixabay -en

Pályázati felhívás!

Oszlár Önkormányzata az Emberi Erõforrások Minisztériumával együttmûködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot.
 
"A " típusú
A felsõoktatási hallgatók számára a 2012/2013. tanév második és a 2013/2014. tanév elsõ félévére vonatkozóan.
 
"B" típusú
A felsõoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.
 
A pályázat rögzítésének és az önkományzatokhoz történõ benyújtásának határideje: 2012. november 23.
 
A pályázatbeadáshoz az EPER-Bursa rendszerben pályázói regisztráció szükséges. A regisztrációt követõen tölthetik fel pályázati adataikat a csatlakozott önkormányzatok pályázói az EPER-Bursa rendszerben.
(Elérése: https://www.eper.hu/eperbursa/paly/palybelep.aspx).

A személyes és pályázati adatok feltöltését követõen a pályázati ûrlapot kinyomtatva és aláírva a települési önkormányzatnál kell benyújtaniuk a pályázóknak. A pályázat csak a pályázati kiírásban meghatározott csatolandó mellékletekkel együttesen érvényes. A pályázati kiírásban meghatározott valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minõsül. Amennyiben van mód hiánypótlásra, a pályázati kiíráson azt is fel kell tüntetni. A benyújtott pályázatok befogadását az önkormányzatnak az EPER-Bursa rendszerben igazolnia szükséges. A nem befogadott pályázatok a bírálatban nem vesznek részt. 
 
 
Oszlár, 2012. október 26.
 
 
Tóth Zoltán sk.
polgármester


<< vissza