Oszlár, Petőfi út 11.

+36 49/ 540-489

ÜDVÖZÖLJÜK

OSZLÁR

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

utroja0képe aPixabay -en

Jegyzõkönyv

Közbeszerzési Bíráló Bizottság 2011. november 24. napján megtartott ülésérõl


Tárgy: Oszlár Kultúrház felújítás pályázat közbeszerzési eljárás nyertesének a megtárgyalása

A bizottság 3 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot hozta:

Közbeszerzési Bíráló Bizottság
2/2011. (XI. 24. ) határozata

Az ajánlatok értékelése eredményeként megállapítható, hogy a Promt 23. Kft. (4080 Hajdúnánás, Böszörményi u. 1.) ajánlata érvényes, ajánlattevõ alkalmas a közbeszerzés tárgya szerinti feladat elvégzésére.

Az eljárás nyertese a Promt 23 Kft lett.

Építési (vállalkozási) szerzõdés PROMT 23 Kft. 1.sz.módosítás - (letölthetõ .doc)

Építési (vállalkozási) szerzõdés PROMT 23 Kft. - (letölthetõ .doc)

A Bizottság elnöke kihirdette az eljárás nyertesét, melyet a Bizottság tagjai tudomásul vesznek.

Az elnök tájékoztatja a polgármestert az ülésen történtekrõl, melynek ismeretében a polgármester meghozza döntését.

Kmf.

Kasza Vilmosné                            Rajhard istvánné
Bizottsági tag                               Bizottsági tag

 

Gyõr Andor                                   dr. Sivák Anita
Bizottsági tag                              jegyzõkönyvvezetõ

<< vissza