Oszlár, Petőfi út 11.

+36 49/ 540-489

ÜDVÖZÖLJÜK

OSZLÁR

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

utroja0képe aPixabay -en

OSZLÁR HAZA VÁR!

Öregdiák találkozó

2009.09.19.

1956-1962 között Oszláron tanított egy fiatal tanítónõ, Kovács Lujza aki itt kezdte pálya futását. Az Õ egykori tanítványai gyûltek össze emlékezni a gyermekévekre. A találkozó remekül sikerült, mert minden percét áthatotta a szeretet és egymás kölcsönös tisztelete, feltétel nélküli elfogadása.

11 óra elõtt megkondult gyönyörû kis mûemlék templomunk mindkét harangja. A Hálaadó Istentiszteleten Derencsényi István Egyházkerületi Fõjegyzõ - Püspök helyettes Fõtiszteletû Úr hirdette az igét. Édesapja Oszláron szolgált, õ itt kezdte meg általános iskolai tanulmányait. Megható volt édesapja egykori helyén látni és hallgatni a felemelõ igehirdetést. Pál Apostol levelébõl idézett: "Fogadjátok be egymást". Ez Oszláron így volt a mi gyerekkorunkban. Mindenki bejáratos volt mindenkihez. Építõ, jó közösségben nõhettünk fel. Ez a szeretet összetartozás ma is érezhetõ, valahányszor haza jövünk, mert Oszlár ma is mindannyiunknak a haza - a szülõfalu.

Az Istentisztelet után az óvodában (régi iskolánk helyén) tartotta Lujzika néni az osztályfõnöki órát. Benõcs Rózsa köszöntötte régi társait, méltatta tanító néni munkásságát. Utána Vanyó Imre jelentett, majd mindenki beszámolt élete alakulásáról.  Az osztályfõnöki órán részt vett Tóth Zoltán polgármester úr, a nap fõvédnöke.

Ezek után közös fotózás következett, majd kettes sorokban nosztalgiázva átvonultunk a Mûvelõdési Házba, ahol már meg voltak terítve az asztalok. Dobos Gyula pohárköszöntõje után elénekeltük a Himnuszt és Lujzika néni tiszteletére a Székely Himnuszt, mivel õ Gyergyóditróból származott. Ebéd után polgármester úr mondott köszöntõt. Egy mondatát idézem: "Milyen jó lenne, ha ez a sok jó ember Oszláron lakna!" Nagyon jólesett a résztvevõknek, hogy polgármester úr igen nagy empátiával, szeretettel  segített a találkozó minden részében, fõleg abban hogy a hivatalos részek és az ebéd után fáradhatatlanul, fantasztikus színvonalon "húzta a talp alá valót". A jó Isten áldja meg munkáját és magánéletét. Nagy örömrivalgással fogadtuk azt a bejelentést, hogy Oszlári Református Egyházközség közel 36 millió forintot nyert LEADER pályázaton - "Vidéki örökség megõrzéséhez igénybe vehetõ támogatás" jogcímre -, a szívünknek oly kedves kis templom felújítására. Megfogadtuk, hogyha készen lesz eljövünk ünnepelni, ha a jó Isten megtartja életünket.

Polgármester úr beszéde után Csillik Edit olvasott fel egy verset amit erre az alkalomra írt Lujzika nénirõl. Pár sort idézek:

"Megérkezett Oszlárra
térdig érõ nagy sárba
nem volt sehol szállása
de Vilma néni megszánta
-------------------------------------
köszönjük Lujzika, köszönjük neked
hogy megtanítottad velünk az életet."

A sok kellemes beszélgetés, nótázás, tánc közben úgy elrepült az idõ, hogy észre sem vettük. Este 11.00 óráig tartott ez a  csodaszép nap, amit nagyon köszönök mindenkinek aki bármit tett érte. A készülõdésre  és az utólagos munkálatokra is a szeretet és a segítõ készség volt jellemzõ. Mindenkinek mindent még egyszer nagyon köszönök!

Rozsos Gyuláné
Benõcs Rózsa

<< vissza