Oszlár, Petőfi út 11.

+36 49/ 540-489

ÜDVÖZÖLJÜK

OSZLÁR

HONLAPJÁN

KELLEMES BÖNGÉSZÉST!

utroja0képe aPixabay -en

Beszámoló a 2009. június 27-én szombaton megrendezett X. Oszlári Falunapról


A X. Oszlári Falunapot Oszlár Község Önkormányzata az elõzõ évekhez hasonló formában, de mégis új elemekkel tarkítva rendezte meg oly módon, hogy a sport- és kulturális programok mellett a gyermekek játszóház keretén belül kézmûves foglalkozáson vehettek részt.

Az ÚMPV valamint Oszlár Község Önkormányzata és meghívóban szereplõ támogatók jóvoltából a következõ programok valósultak meg.

Sportprogrammal kezdõdött a falunapi rendezvény, melyet a focipályán kísérhetett figyelemmel az érdeklõdõ közönség. Három mérkõzésen mérhette össze focitudását hat csapat: lányok-anyák, fiúk-apák, nõs-nõtlen csapat.

A Római katolikus templomban Ökumenikus Istentiszteletet tartottak melyet követõen a Helytörténeti Kiállítás megnyitójára került sor. Nagy örömünkre szolgált, hogy az eddig csak tervekben szereplõ kiállítást sikerült összeállítani. Ehhez nélkülözhetetlen volt Kuik István és kedves felesége által felajánlott régi tárgyakra, mely a település egykori tanítójának hagyatékából származtak. A három szoba berendezését is õk koordinálták melyhez önzetlen segítõkre találtak. A megnyitó után az önkormányzat a kiállítás bõvítéséhez a lakosság segítségét kérte.

Ezt követõen került sora a X. Oszlári Falunap megnyitójára, melyen a polgármester köszöntötte az ünneplõ közönséget majd felkérte Kovács Tibor országgyûlési képviselõ Urat, a szomszédos Tiszapalkonya polgármesterét Lasztóczi László Attilát,  és Dobos Jánost Oszlár alpolgármesterét, hogy segítségükkel 4 db fehér galamb - mint a béke és barátság szimbólumának - röptetésével nyissák meg a Falunapot. Ezt követte további 300 db postagalamb, mely a teljes vendégsereg nagy meglepetésére indult haza és a polgármester szavaival "Hajdúböszörményig repülve hirdették, hogy az X. Oszlári Falunapot megnyitották". A meglepetést az S09 Hajdúböszörményi Postagalamb Sportegyesület jóvoltából tudtuk megvalósítani.

A megnyitót követõen a helyi óvodások majd az iskolások mûsorában gyönyörködhettek a résztvevõk. Az ebéd babgulyás volt, melyet az óvoda konyhájának dolgozói készítettek el. Amíg a vendégek jóízûen fogyasztották az ebédet Bognár Gyula magyar nóta mûsora szórakoztatta a nagyérdemû közönséget. Ezt követte Szikra László humorista elõadása, megy egy órán keresztül, nevetette az érdeklõdõket. Közben a már hagyománynak tekinthetõ helyi alkotók kiállítása is várta az érdeklõdõket a Kultúrházban. A helyi Ötöltögetõ foltvarró kör munkáin kívül a tiszapalkonyai és a polgári foltvarrók vendégkiállítását is megtekinthették. A kiállított tárgyak között voltak még keresztszemes hímzések, rajzok, festmények, valamint az Önkormányzat elmúlt éveinek eseményeibe tekinthettek bele fotóalbumok segítségével. A könyvtár udvarán a könyvtár dolgozói kézmûves játszóházba várták a gyermekeket és ugyanitt térítésmentesen vehették igénybe az óriás csúszdát valamint az ugráló várat a kicsik a délután folyamán.

A színpadon közben a humoristát a Hejõkürti Szivárvány Idõsek Klubjának tagjai váltották, akik a szomszéd településrõl érkeztek és szórakoztatták nótáikkal a résztvevõket. Ezt követte az eredményhirdetés, melyen a "Tiszta Udvar, Rendes Ház" cím nyertesei vehették át a díjaikat. A sütemény sütõ verseny díjazottai az ajándékoknak örültek a vendégek pedig a finomabbnál finomabb süteményeknek, melyeket a zsûrizés után  az asztalokra tálaltak.

Az ÚMVP támogatásával egy meglepetés fellépõvel is szolgálhattunk a színpadon. Nérai Katalin zenés mûsora szórakoztatta a közönséget

A vállalkozó kedvû vendégek Karaoke Show keretén belül mérhették össze énektudásukat. A Kisgömböc mesejáték élõ interaktív mese formájában kápráztatta el a gyermekeket és nem utolsó sorban a felnõttek is nagy érdeklõdéssel nézték a mûsort.

A Miskolci Nemzeti Színház mûvészei fergeteges elõadásában táncdalokat, filmdal részleteket, operett részleteket, magyar csárdásokat hallhattunk.

A szomszéd település csodálatos hangú elõadója Borbély Károly nosztalgiamûsora követte az elõadássort és a szûnni nem akaró tapsból, arra következtethettünk, hogy jól választottuk meg az elõadókat.

A záró programot már sokan várták mert még ilyen produkció sem volt az elõzõ falunapokon. A tiszaújvárosi "Sivatag rózsái" és miskolci "Szemirámisz" tánccsoport hastánc bemutatójában gyönyörködhetett a közönség. Nagy szeretettel fogadta a közönség a  fergeteges mûsorukat, melynek különlegességéhez hozzájárult a "Sivatag Rózsái" tánccsoport oszlári tagja is.
A rendezvényt még színesebbé téve  az ÚMVP sátor alatt a tervezett programok is megvalósultak.

Úgy érezzük, hogy a jubileumi falunaphoz méltó programokkal sikerült megtölteni a napot és elértük a célunkat: közösségformáló hatás, a lakosok és a szomszédos települések lakosai együtt szórakozhattak, közelebb kerülve egymáshoz és talán sokak számára olyan produkciót sikerült idehozni, amit soha máshol nem láthatnának. Kicsik és nagyok, fiatalok és idõsebbek megtalálhatták a számukra kedvezõ mûsort, vagy más elfoglaltságot és ezt igazolják a visszajelzések is.

Nagy örömünkre szolgált, hogy a támogatók, szponzorok segítségével kiegészítve az ÚMVP Falunapi Pályázatán nyert összeget és a saját forrást ilyen színvonalas rendezvénnyel ünnepelhettük a X. Oszlári Falunapot. Ezúton is köszönetet mondunk a támogatásokért, adományokért és minden segítségért mely hozzájárult a rendezvény sikeréhez. Köszönöm az Önkormányzat dolgozóinak, óvoda és iskola pedagógusainak a konyha dolgozóinak és a képviselõ társaimnak a segítséget a vendégeknek pedig azt, hogy elfogadták a meghívásunkat és együtt tölthettük e kellemes napot.
A szervezõk nevében:
                                                                                            

Tóth Zoltán
polgármester

<< vissza